Stadswapen en de
Schutterij van Semarang.Stadswapen van Semarang
Stadswapen van SemarangSchutterij in Indië, dagelijks tenue in 1897
Schutterij in Indië, dagelijks tenue in 1897.
Tijdens de Java-oorlog in 1825 trokken 20 vrijwillige Semarangse burgers (schutterij) uit, om de opstandelingen van Diponegoro tegen te houden, welke optrokken naar Semarang. In de schermutselingen die volgden sneuvelde er 12 man, 8 mannen keerden terug naar Semarang.

DiponegoroDiponegoro, leider in de Java-oorlog.


Als gevolg hiervan werd bij besluit (no.20) van de Commissaris-Generaal van Nederlands-IndiŽ 'Leonard PJ du Bus de Gisignies' op 29 mei 1827 besloten, dat voor "de veelvuldige en goede diensten, door de schutterij en de vrijwilligers van Semarang, gedurende de bestaande onlusten, inclusief die op het laatst in 1825 bewezen diensten" , de stad werd toegestaan, het voeren van een Stadswapen.

Tevens wilde de Commissaris-Generaal, aan de inwoners van Semarang in het algemeen en in 't bijzonder aan de schutterij en de nog overgeblevene vrijwilligers een blijk van tevredenheid geven".
Commissaris-Generaal burggraaf - Leonard PJ du Bus de Gisignies (1780-1849)
Leonard PJ du Bus de Gisignies (1780-1849)


Stadswapen van Semarang
Stadswapen van Semarang
Het Stadswapen bestaat uit een:

  • Azuur veld bevattende in het midden en op de voorgrond een Maagd (van zilver), het hoofd met Eik en Lauren gekroond.
  • Rustende met de Rechterhand op de kop van een achter haar liggende Leeuw (van goud).
  • Met in zijn rechter voorpoot vasthoudende negentien pijlen.
  • De Linkerhand rustend op een Anker met daaronder het woord: "Semarang".
  • Het veld is gekroond met een kroon van vijf burchten", (de vesting "Samarang", later werd dit het fort van Prins van Oranje).


Ten tweede werd aan de schutterij verleend een Vaandel, waarop het wapen van "Koning Willem I (1772-1843)"
en aan de andere kant het Stadswapen van de stad Semarang, vastgehecht aan een stok met gouden Kwasten en een Hellebaard aan de boveneinde.


(Hellebaard: dit wapen is een staf (max 160 cm bij Kling) met een soort bijlkop en een punt. Aan de achterkant van de kop zit vaak een haak om ruiters mee van het paard te trekken.)

Vaandel van de Schutterij Semarang

Vaandel Schutterij Semarang


Ten derde werd bepaald, dat aan de overgebleven vrijwilligers van September 1825, als een blijk van tevredenheid over het als toen door hen aan de dag gelegd manmoedig gedrag, werd uitgereikt een Medaille.

Met op de ene zijde: het Wapen van de stad Semarang, met de woorden: "Senatus Populusqwe Semarangensis".

Op de andere zijde: in de omtrek, de Naam en de Voornaam van de vrijwilligers, met in het midden, de woorden: "Vrijwilligers, Gedong, Demak, September 1825".
Tevens werd bepaald dat de Medaille aan een Geel en Hemelsblauw Lint moest worden gedragen.


Bron: Algemeen Indisch Dagblad 24/25 Nov. 1940


Huidig Stadswapen van Semarang
Huidig Stadswapen van Semarang