Gedenkboek Koloniale Tentoonstelling Semarang - deel 1<br /> Slide Photos about the Koloniale Tentoonstelling Semarang - deel 1<br /> Voorwoord. Het Uitvoerend Comité der Koloniale Tentoonstelling Semarang besloot in zijn vergadering dd. 23 maart 1914 tot de uitgaven van een gedenkboek, ter boekstaving van de geschiedenis der eerste groote tentoonstelling in Nederlandsch-Oost-Indië.Naast een op schift stellen van al het doorgemaakte wel en wee der Vereeniging en een aantooning van de omvang van den gepresteerden arbeid, wordt met de uitgave van het gedenkboek beoogd een schat van gegevens, voor organisatie van mogelijke volgende groote tentoonstellingen in Nederlandsch Oost-Indië van nut, vast te leggen en een rijk geïllustreerde beschrijving van de tentoonstelling zelf te geven. <br />Het Gedenkboek bestaat uit twee delen, Het eerste Deel bevat algemeene inlichtingen betreffende organisatie, opbouw en exploitatie der tentoonstelling; het tweede Deel bevat de beschrijving van de Tentoonstelling, aangevuld met toepasselijke door deskundige gestelde opstellen.Semarang Photo Archives heeft alleen de foto's overgenomen van dit gedenkboek.Met speciale dank aan H. Hioolen die dit boek ter beschikking stelde voor de publicatie op deze website.<br />Z. Exc. A.W.F. Idenburg. Gouveneur-Genaraal van Nederlands-Indië. Beschermheer der Koloniale Tentoonstelling Semarang.<br />Het Secretariaat, Karang Tengah 1. Januari 1912. A.E. Simon Thomas, 1e Secretaris van het hoofdbestuur. <br />Bureau van den Directeur-Generaal op het tentoonstellingsterrein. A.J.W. Voster, Directeur-Generaal gedurende de tentoonstelling.<br />Het Uitvoerend Comité Mei 1913. Zittend van links naar rechts: J.P. Kruimel c.i., Voorzitter Sectie VIII; Mr. A.H. Klein, lid H.B., Voorzitter Sectie XII; H.C.A.G. de Volgel, Voorzitter Hoofdbestuur; W.H. Hioolen, Directeur-Generaal; M.G. van Heel c.i., Secretaris H.B., Voorzitter Sectie VII. Staande van links naar rechts: P.J. Fritzlin ci., Voorzitter Sectie X; D.C. Buurman ci., lid H.B., Voorzitter Sectie II; J.L. van houten, Thesaurier H.B., Voorzitter Sectie IX; W. de Cock Buning, Voorzitter Sectie IV; J. Boon van Ochssee, Voorzitter Sectie V. (Afwezig: de Heeren Mr. A.W. Hartman J.C.H. Swaving en J. van Burg.)<br />Vergadering van het uitvoerend Comité op 12 November 1914. Zittend van links naar rechts: J.W. Stewart, Voorzitter Sectie XIV; M.G. van Heel ei., Secretaris H.B., Voorzitter Sectie VII; P.K.W. Kern, Voorzitter H.B.; J.L. van Houten, Thesaurier H.B., Voorzitter Sectie IK; Mr. A.H. Klein, lid H.B., Voorzitter Sectie XII; D.C. Buurman ci., lid H.B. Voorzitter Sectie II. Staande van links naar rechts: Y.C.W. Herweyer w.i., Voorzitter Sectie VIII; A.J.W. Voster, Directeur-Generaal; Mevr. E. Byleveld-Barse van Hoevell, Presidente Sectie XIII; W.H. Hioolen, lid H.B., Voorzitter Sectie X; Th. J. de Kruyff, Algemeen Secretaris. (Afwezig: de Heeren Mr. A.W. Hartman J.C.H. Swaving C.J.J. Soesman en J. van Burg.)<br />Officieele Opening.<br />Reclameprent.<br />Bekronings diploma.<br />Bekronings medalie<br />Koloniale - Tentoonstelling Semarang - 1914 Plattegrond Schaal - 1 : 2250<br />Situatie van het tabakspaviljoen met demonstratietuin.<br />Ingangspoort.<br />Vogelvluchtaanzicht.<br />Gezicht op de poort met Fransche tuin op den voorgrond.<br />Entrée.<br />Gebouw Verkeer.<br />Spoor- en Tramweg paviljoen.<br />Scheepvaart paviljoen.<br />Electrische verlichting van de poort.<br />Persgasverlichting van het Feestgebouw.<br />Gebouw Inheemse Nijverheid - achteraanzicht.<br />Gebouw Inheemse Nijverheid - zijaanzicht<br />Ingang inlandse afdeeling.<br />Fontein toegangsplein inlandse afdeeling<br />Gebouwen Inheemse- en Uitheemse Nijverheid.<br />Gebouw Verkeer.<br />Weg langs het Japanse paviljoen.<br />Weg langs het Post- en Telegraagkantoor.<br />Plein voor het feestgebouw.<br />Driesprong bij paviljoen China.<br />Paviljoen van het dagblad "De Locomotief".<br />Paviljoen Lindetevis-Stokvis.<br />Plein voor het Suiker-paviljoen.<br />Midden sportterrein - voetbalveld.<br />Oosterlijke tennisvelden.<br />Het heuvelrestaurant.<br />Zij aanzicht Gebouw Handel (E) met de Trocadero-Plein voor het Suiker-paviljoens.<br />Het Chineesche reataurant.<br />Een bar.<br />Eindpunt tramlijn Bodjong - Tentoonstelling Pieter Sijthofflaan.<br />Los- en laadplaats op het tentoonstellingsterrein.<br />Bezoek van Zijne Excellentie den Gouveneur-Generaal.<br />Interieur van een restauratierijtuig de Staatsspoorwegen.<br />