Gedenkboek Koloniale Tentoonstelling Semarang - deel 3<br /> Slide Photos about the Koloniale Tentoonstelling Semarang - part 3<br /> Paviljoen der Nederlandsch - Indische Regering.<br> Post-, Telegraaf- en Telefoonkantoor.<br> Paviljoen Wester ~ Afdeling van Borneo.<br> Feestzaal met terras.<br> Diorama Midden ~ Java.<br> Gebouwen Handel.<br> Paviljoen inlandsche gewassen. Op den voorgrond trambaan met bamboeviaduct.<br> Landbouw.<br> Lunapark.<br> Australische Afdeling.<br> Een stand in het Chineesche paviljoen.<br> Chineesche paviljoen.<br> De stand van de Java Motor Club.<br> Interieur van het gebouw voor "Verkeer".<br> De automobielstand.<br> Een der eerste automobielen op Java geimporteerd (Oldsmobiele).<br> Een Lorraine Dietrich 1914.<br> Interieur Paviljoen Spoor- en tramwezen (middenhal).<br> Interieur Paviljoen Spoor- en tramwezen (een hoek van de S.S. zaal).<br> Interieur Paviljoen Spoor- en tramwezen (een inkijk in de N.I.S. zaal).<br> Interieur Paviljoen Spoor- en tramwezen (een hoek van de S.J.S., O.J.S. en S.C.S. - zaal).<br> Maatschappij, opgenomen even buiten het station Semarang. De sneltreinmachine heeft een dienstgewicht van 79.9 ton.<br> Een goederentrein der Ned.- Ind. Spoorweg Maatschappij 55 met 10 ton beladen wagens vervoerend, getrokken door een locomotief met 94 ton dienstgewicht.<br> Groote berglijn - tenderlocomotief (1 F. 1) det Staatsspoorwegen, dienstgewicht 76.6 ton.<br> De grootste en kleinste locomotief van den stoomtramweg Goendih/Soerabaja, dienstgewicht respectievelijk 34.8 en 11.4 ton.<br> Interieur van een nieuw 1e en 2e klasse rijtuig der Staatsspoorwegen.<br> Een stand in het paviljoen "De Vrouw".<br> Openbare les in het paviljoen "De Vrouw".<br> De leestafel in het paviljoen "De Vrouw".<br> Batavia voetbalelftal.<br> Semarang voetbalelftal.<br> Atjehche vrouw in bruidstooi.<br> Dajaksche fluitspeler.<br> Dajaksche vrouwen.<br> Dajaksche dansers.<br> Dajaksche dansers.<br> Kampoeng toekang. Hoedenvlechter.<br> Kampoeng toekang. Pajongmakers.<br> Kampoeng toekang. Batikster.<br> Kampoeng toekang. Weefster.<br>