Gedenkboek Koloniale Tentoonstelling Semarang - deel 3<br /> Slide Photos about the Koloniale Tentoonstelling Semarang - part 3<br /> Kunst.<br> Beschilderd schild van de Kajan Dajaks.<br> Beschilderde houten maskers van de Kajan Dajaks.<br> Beschilderd Dajaksch lijkenhuisje.<br> Atjehsche koperen staande lamp. (panjotdong).<br> Koperen kandelaar van Bali.<br> Koperen wajanglamp (Soerabaja).<br> Een jour gevlochten mat (trawangan) van West Sumatra.<br> Oude gebatikte doek (op eigen ruw katoenen weefsel). patroon wit op blauw.<br> Soembasche ikat (weefsel) -- Laokombo.<br> Koperen bel van oud- Hindoesche vorm (Djokjakarta).<br> Javaansch sirihstel (Soerabaja).<br> Koperen kalkdoosje (Toba Batak).<br> Koperen bokor (Padangsche Bovenlanden).<br> Koperen voorwerp (Toba Batak).<br> Houten (singa) leeuw van Bali.<br> Balische drinkbeker van Boeleleng.<br> Houten beeld van Bali.<br> Balische drinkbeker.<br> Atjehsche rekal of koranstandaard van gesneden hout, op den achtergrond eenige kitabs, op den voorgrond inkt- en pennenkokers.<br> Atjehsche koepiah (muts) met tampo (knop) en rindo (rand) van goud.<br> Atjehsche gevlochten schild met 6 koperen knoppen (nam d).<br> Atjehsche boengkoih ranoeh van goud. (aanhangselen van den serihdoek).<br> Atjehsche krandam meueh (kalkdoos van goud).<br> Atjehsche sirihdoozen.<br> Drie Atjehsche panjot gantong (hanglampen).<br> Atjehsche rentjongs en peurawot (pinangmes).<br> Atjehsche kreh boegeh.<br> Boegineesche kris.<br> Een gouden waardigheidsteeken van den Soesoehoenan van Solo.<br> Toebehooren van den gouden sirihschaal van den Soesoehoenan van Solo.<br> Een gouden waardigheidsteeken van den Soesoehoenan van Solo.<br> Zilveren sleutelhanger uit West - Java.<br> Een buikbandplaat van rood geverfd zilver.<br> Een kabajaspeld uit West - java.<br>