Waar wij nooit over praten: de Bersiap.

2 documentaires over de Nederlands Indië periode 'Bersiap' - Oktober 1945 tot begin 1946.
Een waarschuwing voor de kijker, er zijn beelden die niet geschikt zijn voor jeugdige kijker.
Aangeraden leeftijd, minimaal 16 jaar.

Gebruik de Microsoft Internet Browser Microsoft Internet Browser
Bron: NPS - Indisch filmarchief

We talk never about: the Bersiap.

2 documentaries concerning de Dutch Indonesia period 'Bersiap' - October 1945 until the beginning of 1946.
A warning for the visitors, there are pictures which are not good for youthful visitors.
Advised age, minimum 16 years.

Use the Use the Microsoft Internet Explorer Microsoft Internet Explorer
Source: NPS - Indisch filmarchief

Deel 1

Als u de film heeft gestart, kunt u (2x) op het schermpje klikken voor een beeldvullend scherm.

Microsoft Internet Browser Microsoft Internet Browser


Deel 2

Als u de film heeft gestart, kunt u (2x) op het schermpje klikken voor een beeldvullend scherm

Microsoft Internet Browser Microsoft Internet Browser