Film - deel 2

Na de inscheping van evacuees op een onbekend Brits schip in de haven van Semarang, handelt het grootste deel van deze film, over de bevrijding met wapengeweld door Brits-Indische troepen van ge´nterneerden, vnl. Europese vrouwen en kinderen en Chinese mannen, die kennelijk in Banjoebiroe gevangen zaten.
Tevens zijn er veel beelden van Semarang en omgeving aan het einde van de film.

Origineel stomme film, muziek plus tekst toegevoegd door de Webmaster.

De webmaster waarschuwt voor beelden die in de film aanwezig zijn, welke niet geschikt zijn voor jeugdige kijkers.


Muziek: incompetech - Title: Interloper
Film - deel 2.<br> Na de inscheping van evacuees op een onbekend Brits schip in de haven van Semarang, handelt het grootste deel van deze film, over de bevrijding met wapengeweld door Brits-Indische troepen van ge´nterneerden, vnl. Europese vrouwen en kinderen en Chinese mannen, die kennelijk in Banjoebiroe gevangen zaten.<br> Tevens zijn er beelden van Semarang en omgeving.<br><br> Muziek: http://incompetech.com/m/c/royalty-free/index.html?feels[]=Mysterious<br> Title: Interloper<br><br> Deel 2:<br><br> - Embarkatie van evacuees, geholpen door Britse matrozen <br> - Evacuees, bepakt en bezakt gaan aan boord van een onbekend Brits schip. Close-up van de Union Jack-vlag <br> - Voortgang van de voorbereidingen van de evacuatie <br> - Britse oorlogscorrespondenten, die met verrekijkers kijken naar de bergen landinwaarts ten zuiden van Semarang <br> - Brits-Indische officier klimt in tank <br> - Brandende huizen <br> - Straat met Gurkha's <br> - Stuart-verkenningstank van de 11th Cavalry gevolgd door Gurkha infanterie <br> - Andere straat met oprukkende Gurkha's en tanks <br> - Gebarrikadeerde Europese woning met Japanse militair en Japanse vlag <br> - Straatbeeld van Europese burger met Japanse vlag <br> - Gewapende Japanse militairen bij zuil naast weg met barrikade met zandzakken <br> - Wegsplitsing met loods <br> - Gevel met opschrift: Toko Europa<br> - Colonne Gurkha's en Japanse militairen op vrachtauto's <br> - Militaire voertuigen met Gurkha's en tank <br> - Gurkha's verspreiden zich aan weerszijden van de weg om de omgeving te doorzoeken <br> - Wegversperring wordt opgeruimd <br> - Wederom colonne bemande vrachtauto's en tank voor de wegversperring van omgekapte boom <br> - Oude Indonesische vrouw <br> - Japanse soldaat ondervraagt Indonesische vrouwen en maakt nijdig gebaar <br> - Straatbeeld van militairen <br> - Radioman praat in microfoon van de verbindingsset <br> - Landschap van tijdcode <br> - maar nu met rookkolom <br> - Gewonde militair wordt teruggeleid <br> - Oprukkende Gurkha's <br> - Verzorging van de gewonde militair uit tijdcode <br> - Andere getroffene wordt op de brancard weggevoerd <br> - Groep militairen met een lichte mitrailleur <br> - Gurkha's in aktie onder dekking van een tank <br> - Overzicht van landschap met oprukkende Gurkha's <br> - Gesneuvelde Indonesische militairen <br> - Verdachte Indonesiers worden gefouilleerd<br> - Straatbeeld met vrouwen, kinderen, militairen en auto's<br> - Openstaande deur in muur, met opschrift: Roemah ... Banjoebiroe <br> - Binnenplein van een interneringskamp met kinderen en was, die te drogen hangt <br> - Groep mannen voor het gebouw <br> - Groep Chinese mannen bij drie lappen op de grond, met opschrift : Chinese Evacuation Camp <br> - Ruine van een gebouw <br> - Kogelgaten en vernielingen in muur en raam van een modezaak <br> - Uitgestorven straatbeeld met vernielde huizen en gebouwen <br> - Evacuees in de schaduw van een kadeloods en in groepen in afwachting van transport 07.39 Straatbeeld met brandende huizen <br> - Gewonde Indonesier wordt afgevoerd <br> - Brandende loodsen en kamponghuizen, met rood-witte vlag <br> - Brandweerman bij brandende en instortende huizen <br> - Brandweerlieden bestrijden brand met waterstraal <br> - Brandweerlieden koppelen slangen aan elkaar van brandweerauto en aanhanger <br> - Brandweer zuigslang wordt van brug in rivier neergelaten <br> - Einde<br>