De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 28 FEB. 1903
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 28 FEB. 1903

Bijna verdronken.

Een inlandsche koopvrouw, die gisteren middag te dicht aan den kant van de kali Semarang liep, had het ongeluk uit te glijden, waardoor zij te water geraakte. Zij zou echter verdronken zijn, indien niet een daar passeerende inlander haar toevallig zag. Deze sprong de kali in, pakte de vrouw bij de haren en bracht haar op het droge. Al haar koop-waar was natuurlijk verdwenen.

Losgeraakt.
Van een der bagagawaggons van de tram die hedenmorgen van Demak kwam raakte ter hoogte van het R, K weeshuis de koppelstang los, zoodat hij achter bleef. Een der passagiers waarschuwde toen den conducteur, waarop hij achteruit liet stoomen om het verloren kindje weder aan te haken.