De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 12 DEC. 1901
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 12 DEC. 1901

Uitgesteld.

De door het postkantoor alhier aangekondigde postsluiting voor Singgapoer per s. s. Zweena is uitgesteld tot Vrijdag, 13 dezer, des voormiddags te 9 ure.

Militaire oefeningen.
Met den corpscommandant, majoor Tuinenburg, aan het hoofd, rukten gistermiddag de manschappen van het 5e bat. Inf. in marschtenue uit (circa te 5 ure n.m.) naar het station der N.-I. Spoorweg-Mij. ten einde daar trein-oefeningen te houden. Tegen 7 ure waren zij weer in de kazerne terug.