De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 18 SEPT. 1896
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 18 SEPT. 1896

Vertrokken

Naar Nederland vertrokken van Semarang, met het stoomschip Ardjoeno der maatschappij Rotterdamsche Lloyd, de Europeesche fourier P. J. Ven Der Decken benevens negen Europeesche mindere militairen.

Plaatselijk Adjudant
De eerste luitenart-adjudant der Infanterie f. J. M. Ooster man is gisteren te Semarang aangekomen en heden opgetreden als plaatselijk adjudant.