De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 19 MRT. 1898
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 19 MRT. 1898

Vliegende Procureurs.

Men heeft te Semarang een zeer groot aantal zoogenaamde "vliegende procureurs". De meesten hunner passen het stelsel van boleh tjobah toe en raden hun cliënten het indienen van klachten aan, al betreft het ook de nietigste zaken. Daardoor zijn zij een doorn in het oog van politie en Justitie, wijl ze die autoriteiten veel werk en last veroorzaken door onderzoek van de ingekomen klachten, welke zeer dikwijls bevonden worden van allen grond ontbloot te zijn.
De heeren vliegende procureurs gelieven toch te bedenken dat de politie en Justitie steeds te veel werk hebben om nog met beuzelingen lastig gevallen te worden.