De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 22 NOV. 1900
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 22 NOV. 1900

De trambrug.

over de Semarang-rivier achter de zoutpakhuizen alhier wordt door de inlandsche gemeente tot zulke vieze doeleinden gebruikt dat de politie zich daarmee wel eens mag bemoeien.

Passer-berichten.
De rijstprijzen zijn voor 1 pikol: tafelrijst of rijst no. 1 f 8.- tafelrijst of rijst no. 2 f 7.50, bediendenrijst f 5.10
Voor petroleum wordt betaald per kist Devoes f 4.50 , per kist Java-Petroleum f 3.90 Bij afname van 10 kisten tegelijk is de prijs respectievelijk f 4.42 1/2 en f 3.85