De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 26 FEB. 1896
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 26 FEB. 1896

Chineesche Feestdagen.

Morgen zullen de Chmeezen te Semarang het Tjap Go Meh feest vieren. Allerlei toebereidselen worden reeds heden daarvoor in het Chineesche kamp gemaakt. Vooral de wagen verhuurders maken hierbij goede zaken, wijl dit feest speciale uitgaansdag is voor de Chineesche vrouwen.

Gevangen Genomen.
Gisteren zijn gevangenen te Semarang binnengebracht, de loerah der desa Tjangkringan en de tjarik der desa Boeloesan, beiden beschuldigd van mede plichtigheid aan het helen van gestolen goederen.

Bedehuis:
Het Bedehuis van de kampong Jahjo-Pete kan wordt des middags gebruikt tot verzamelplaats voor allerlei slecht volk. Ook wordt daar sterk gedobbeld, waarvan de loerah niets schijnt te bemerken.