De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 12 NOV. 1901
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 12 NOV. 1901

Gestoord vermaak.

Ten huize van Marinah op Boeloe vermaakten zich, met haar samen, een drietal inlandsche vrouwen en twee inlanders met het "slikoeran-spel." De politie-opziener Eichperger kwam onverwachts binnen, arresteerde het 5-tal en legde beslag op kaarten enz.

Een requesten-regen.
Naar luid van berichten zijn een massa requesten binnengekomen, grootendeels van Chinezen, houdende verzoek, met het oog op de invoering der regie in 1902, om particuliere opiumkitten in de residentie Semarang te mogen oprichten.