De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 19 JAN. 1901
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 19 JAN. 1901

Protestantsche Eeredienst TE SEMARANG.

Zondag 20 Januari, des voorm. 9 uur. GODSDIENSTOEFENING door Ds. VERHOEFF. Zendeling-Loeraar Ph. Bieger. Dinsdag, 's avonds 6 1/2 in het Maleisch. Vrijdag, 's avonds 6 1/2 uur in het Maleisch. Des Zondags, 9-10 uur, in het Javaansch. 's Avonds in 't Hollandsch voor Militairen. Feestdagen, diensten gelijk des Zondags.

R. K. Eeredienst.
Zondag, 20 Januari. 7 uur: Vroegdienst. 8 1/2 uur: Hoogdienst. 's Avonds ten 6 ure Lof.