De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 19 OKT. 1954
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 19 OKT. 1954

Opbrengst kinder tentoonstelling

Naar we van het tentoonstellingscomité -van de vereniging Khong Kauw Hwee vernamen heeft de kortgeleden gehouden van goederen, vervaardigd door" kinderen van de Vereniging, een goede winst opgeleverd.
De opbrengst van de verkoop van de verschillende goederen, het buffet, de tombola en de geldelijke bijdragen van verschillende personen, in totaal Rp. 19.907,94.
De kosten, van de tentoonstelling bedroegen Rp. 4.257,94 zodat, een winst gemaakt werd van Rp. 15.650. Zeer zeker een mooi resultaat.