De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 18 MEI 1901
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 18 MEI 1901

Onvermoeide wandelaars.

Een zekere B. ging in den laatsten tijd, bij voorkeur in den vooravond, nog al druk wandelen. Tot gezelschap koos hij zich zijn over buurvrouwtje, een jonge dame van 24 jaar Eergisteren begonnen zij hun wandeling eerst om 11 uur 's avonds en nu nog zijn beiden aan het wandelen, waarom B's betere helft zich ongerust maakte en iemand uitzond om naar de onvermoeide wandelaars te zoeken.

Onmenschelijk.
Aan den kant van den weg van Pandean lag voor de poort van kampong Mirkam gisteren-nacht omstreeks 12 uur een inlander op den grond, blijkbaar was de man ziek en kon niet voort. De gardoewaker in de nabijheid zag den man liggen en begaf zich naar de woning van den loerah, om dezen te waarschuwen, doch vond hem niet thuis. De kebajan daarna van het geval gerapporteerd wendde ziekte voor; en zoo heeft de arme man den geheelen nacht op den grond moeten blijven liggen.