De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 19 APR. 1892
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 19 APR. 1892

Schutterijen, enz.

Bij den staf van het korps schutterij te Semarang ; Ontslagen. Op verzoek, eervol, de officier van gezondheid de 1st. klasse M. Albricht, met vergunning om de aan zijn rang verbonden uniform onderscheidingsteekenen te blijven dragen.

Bij den staf der schutterij te Soerabaja:
Ontslagen: Op verzoek, eervol wegens vertrek, lste luitenant-secretaris van den krijgsraad Mr. M. Enschedé. Benoemd: Tot 2den luitenant-secretaris van den krijgsraad, de schutter Mr. F. E. Couperus. Bij de schutterij te Soerakarta: Benoemd; Tot 2den luitenant, de schutter F, J. Eijsenburger.

Getrouwd:
Jhr. J.W.M.A. JANSSENS en J.A. LEIDELMEIJER. Huwelijksvoltrekking, 2 Mei 1892. Algemeene kennisgeving. Semarang Aprt 1892.