De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 21 JAN. 1902
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 21 JAN. 1902

Bij de. S. J. Stoomtram-Mij.

De klerk op het bureau van de 4e afdeeling alhier A. Kreecke is als zoodanig overgeplaatst naar de 3e afdeeling. De stationschef van Koedies Everards, die hier met verlof was, is heden naar zijn standplaats teruggekeerd. De beambte van den stationsdienst alhier Van Dijck, die gedurende de afwezigheid van den titularis tijdelijk is belast met de waarneming der betrekking van stationschef te Koedoes, wordt morgen hier terug verwacht. Door de buitengewone drukte bij gelegenheid van de bodo-sawal kwam men handen te kort om de vele reizigers (voornamelijk langs het traject Centraalstation Boeloe) te bedienen. Bij die gelegenheid hielp zelfs de adj. chef der 4a afd.