De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 18 Juni 1896
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 18 Juni 1896

Een Twist.

Bij een twist die gistermiddag in gang Baroe van het Chineeschie kamp tusschen twee Chineesche knapen ontstond, wilde een derde tussehenbeide komen, één der twistenden, Lauw Soei Gie genaamd, die erg boos was, stak met en mes naar den vredestichter, Njo Ing Soei geheeten, en bracht hem aan de rechterzijde een vrij diepe, hoewel niet levensgevaarlijke wond toe.
De majoor-Chinees, hiervan onderricht, gaf van het voorval kennis aan den controleur voor de politie die met twéé der schouten spoedig in gang Baroe aanwezig was en een onderzoek naar het gebeurde instelde. De gewonde werd door den ontboden geneesheer verbonden en wordt thuis verpleegd; de driftige Lauw Soei Gie is voorloopig in hechtenis genomen.