De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 26 APR. 1899
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 26 APR. 1899

Opvoeringen in den Schouwburg te Semarang.

Er is een wijziging gekomen in de datums der opvoeringen, die in de aanstaande maand Mei in den schouwburg alhier zullen plaats hebben. De Semarangsche Tooneel- en muziek vereeniging zal namelijk Julius Caesar op den 6en geven; de uitvoering der vereeniging “Hercules” komt nu op den 13en.

In den trein overleden.
Een boormeester van de Dordtsche petroleum-maatschappij, wonende te Blora, die gister wegens ziekte per tram van daar naar hier reisde, ten einde zich in het militair hospitaal te doen opnemen, is op de hoogte van Godong overleden. Het lijk werd naar het militair hospitaal overgebracht en heden naar Blora terug vervoerd, teneinde aldaar te worden begraven.