De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 24 SEPT. 1896
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 24 SEPT. 1896

Een Legaat

Door het bestuur van het Roomsch Katholieke Weeshuis alhier is aan de Regeering het verzoek gedaan om vergunning tot het aanvaarden van het aan die inrichting door wijlen Mevrouw de Weduwe L, Dorrepaal, geboren Manuel, vermaakt legaat, groot f 750.

Het Weder
blijft allijd door zeer warm en zeer droog, de straten en wagen zeer stoffig. Eergister- en gisteravond was de lucht zwaar betrokken, maar het kwam niet verder dan tot een paar druppels. Een goede, ferme regenbui ligt nog in het verschiet.