De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 16 FEB. 1903
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 16 FEB. 1903

Op hol.

Hedenmorgen holde een met 2 vurige paarden bespannen rijtuig, waarin de 2 dames L. zaten over den weg van Bodjong. Ter hoogte van het geweermakers atelier (Heerenstraat) struikelde 1 der paarden, waardoor het rijtuig tot stilstand werd gebracht. Ongelukken vielen gelukkig niet voor. Dames en koetsier kwamen slechts met den schrik vrij.

Een prauw omgekanteld.
Eergisterenmiddag kantelde een visschersprauw om waarin 2 visschers zaten, door de hevige branding in de buurt van Karanganjar. De opvarenden wisten al zwemmende den wal te bereiken.