De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 24 NOV. 1898
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 24 NOV. 1898

Muizenplaag.

De Resident van Semarang is gemachtigd om voor het bestrijden van uitgaven tot beteugeling van de ratten- en muizenplaag in de afdeeling Demak van het gewest onder zijn beheer te beschikken voor een som van f 2000.

Naar Europa.
Naar men ons uit Batavia meldt, gaat Mr.J. Schoutendorp, 's Lands advocaat aldaar, in Februari 1899 voor eenigen tijd naar Europa.