De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 23 MEI 1902
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 23 MEI 1902

Milltaria.

Met het ss. Koning Willem II zijn heden naar Nederland vertrokken de adj.-onderofficier d. d. officier der Artillerie Ludwig, de adj-ondercfficier der Infanterie Tjabring, de sergeant der Inf. Schummelketel,de sergeant der Artillerie Molenaar, de korporaal-zieken-verpleger Teerick, de tamboer Duymelink, de cavalerist De Swerts en de fuseliers Schmidt, Janssen en Romeyn. De fuselier Pouwels heeft heden alhier het leger met gagement verlaten.

Te afzichtelijk.
Het verzoek van den inlander Amir om op Petoloopan tegen entrée te mogen vertoonen een vijfjarigen inlandschen knaap, die, zooals wij in ons entrefilet van gisteren zeiden, Darwin's theorie tot een waarheid als een koe maakt, is gewezen van de hand, wijl het wezen er zóó afzichtelijk uitziet dat het niet mag worden tentoongesteld.