De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 22 OKT. 1896
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 22 OKT. 1896

Biljart-Concours

Het biljart concours in de Sociëteit Harmonie is, wegens het betrekkelijk klein getal deelnemers, reeds gisteravond afgeloopen. De prijs winners waren : Carambole-Party: eerste prijs; een schilderij, de Heer Mr. M. J. Myer; tweede prijs, een presenteerblad en een biljartqueue, de Heer H. Theunissen; derde prijs, twee splitglazen met zilveren monteur, de Heer J. F. W. Feldmann; Hollandsche Partij: prijs, een doos met benoodigdheden voor verschillende spelen, de Heer Mr- M. J Mijer; premie een prachtwerk, Nieuwe Kunst, de Heer Mr. F B. Simon Van Leeuwen ; Amerikaansche Partij : prijs, een reistasch, de Heer Mr. F, B. Simon Van Leeuwen; premie, een drankstel, de Heer F. Braukmann : Poolparij) : prijs, drie karaffen met zilveren montuur de Heer W.H. Köbke; premie, een servetring, de Heer J. F. W Feldmann.