De Indische courant 9 AUGUSTUS 1935
De Indische courant 9 AUGUSTUS 1935

Mussert in Semarang.

Ir. Mussert hield voor een stampvolle zaal in het Pathé-theater een redevoering.
Gisteren na landing met de Knilm had hij een korte bespreking met N.S.B.-functionarissen van Semarang, Koedoes, Pati, Salatiga en Pekalongan, waarna hij alleen een tocht door de stad maakte.
De kring Semarang gaf zijn algemeen leider Japarasch snijwerk met de N.S.B. -motieven cadeau, alsook vele foto's. Heden vertrok de heer Mussert per auto naar Djokja.