De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 16 APR. 1902
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 16 APR. 1902

De parade.

Het gebrek aan officieren bij onze schutterij is chronisch geworden. Ook aan de parada op Zaterdag a.s. bij gelegenheid van dan verjaardag van Prins Hendrik zal zij weer niet deelnemen wegens het groot incompleet aan officieren. Bij bataljons-order zijn de weinige officieren die bij de schutterij te vinden zijn uitgenoodigd de parade bij te wonen. Wanneer die militaire vertooning om de een of andere reden niet door mocht gaan zal gewaarschuwd worden met 3 schoten uit het fort Prins van Oranje en wel om 5 u. 30 n.m. van den 18en of om 5 u. 15 v. m. van den 19en.

Het voorrecht.
Mevr. Roos te hooren zullen wij Vrijdag a.s. nogmaals kunnen smaken bij de uitvoering der Tooneel- en Muziekvereniging. Zij zal daar, naar mij wordt meegedeeld, zingen: Frühlingslied van Mendelssohn, Gretchen am Spinrade van Schubert, op verzoek nogmaals de aria uit Harold, Felieinsamkeit, een prachtlied van Brahms, Lotusblume van Schumann, en Berceuse van Chaminade.