De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 20 AUGUSTUS 1900
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 20 AUGUSTUS 1900

Onze zieke militairen.

Heden werden weer 15 zieke militairen van uit het militair hospitaal naar verschillende plaatsen geëvacueerd.

Padi-ziekte.
Dr. J. C. Koningsberger van 's Lands plantentuin te Buitenzorg heeft in opdracht in de residentie Semarang een onderzoek in loco in te stellen naar de oorzaken der mentek-ziekte in het padi-gewas.

Watergebruik.
Bij besluit van den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken is aan. den Heer H.D. Mac-Gillavry, administrateur van het erfpachtsperceel Djatie-roenggo, district Oengaran, tot wederopzeggens vergunning verleend, om voor het drijven van een waterrad gebruik te maken van het water uit de Pringapoes eiding, onder de voorwaarden in dat besluit gesteld.