De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 29 NOV. 1949
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 29 NOV. 1949

Naanwijziging

De Pris heeft haar naam veranderd. Betekenden deze letters vroeger "Partaj rakjat Indonesia Ser kat", thans is dit geworden "Partai republiek Indonesia Serikat".

Garnizoenselftal A.
Het Garnizoenselftal, dat met een 3-2 overwinning op Poris op Zondag jl. de leiding In het Hoofdklasse tournoci der V.S.O. genomen heeft, is het A-elftal en niet zoals wij abusievelijk vermeldden het B-elftal. Voorts wonnen i.p.v. verloren de 1e elftallen van de 2e Park Genie en 17e AAT resp. met 1-0 en 2-O van 1-5 RS en MT-5 RS 1.