De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 26 JAN. 1900
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 26 JAN. 1900

Scheepsberichten.

Aangekomen. SEMARANG, 26 Jan. Ned. ss. Oengaran, gez M Van Der Putte, van Soerabaja en Oostelijke havens.

Vertrokken SEMARANG, 25 Jan. N. I. as. Van Imhoff, gez P. Houthoff, naar Soerabaja. 26 Jan. Ned. ss. Oengaran, gez. M. Van Der Putte, naar Batavia.

Doortrekkende Passagiers te Semarang. Per Ned. ss. Oengaran, naar Nederland : de Heer G. Van Os, benevens H. M. troepen.

Vertrokken Passagiers van Semarang. Per Ned. ss. Oengaran, naar Nederland: de Heer N. I. Zöllner; naar Batavia: E. O. Sullivan, benevens H. M. troepen.