De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 22 JAN. 1902
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 22 JAN. 1902

Afscheidsconcert-Freddi.

Het afscheidsconcert van het gezelschap Freddi kon gisteren-avond niet doorgaan wegens het slechte weer, waardoor de opkomst van het publiek gering was. Met verwachting op beter weer is de soiree verschoven tot morgen, Donderdag-avond en hopen de artisten dat het Semarang's publiek dan in grooten getale schouwburgwaarts zal gaan. Zij verdienen 't wel die menschen die moeite noch kosten hebben gespaard om ons van hun talenten te laten genieten, en 't hier zoo slecht getroffen hebben dat de noodzakelijkste kosten niet eens goed zijn gemaakt.

DE INDISCHE COURANT: Semarang, treinongeval.
Gisteren is de employé van de Serajoedal Stoomtram Mij. ,de heer J. L. C. Miethe, van den tender van een rijdenden trein gevallen tusschen Klampok en Mandiradja. Het slachtoffer overleed des avonds aan een schedelbreuk.