De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 27 OKT. 1902
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 27 OKT. 1902

Bat. gen. van Kunsten en Wetenschappen.

Wij ontvingen in dank de notulen van de algemeene en directie vergaderingen deel XL 1902, uitgegeven door de firma Q. Kolff en Go. te Batavia.

Mutatien.
De heer Alimamha, thans werkzaam bij de griffie van den Raad van Justitie alhier, is aangesteld tot machinist van de zagerij der Java'sche Bosch exploitatie-Mij. op Sleko in de plaats van den onlangs overleden titularis Raket. De heer Altman, thans tijdelyk employé bij het agentschap van de Gultuur Mij. der Vorstenlanden, is thans definitief aangegesteld in de plaats van den kort geleden gepensionneerden employé Jacobi.