De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 8 DEC. 1896
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 8 DEC. 1896

Door een Slang Gebeten.

Een jongmensch, wonende bij een familie te Karang Toeri, waagde zich met den brand van gisteravond te ver in het hooge gras achter het afgebrande gebouw, waar het van allerlei ongedierte wemelt; hij werd dan ook door een slang in zijn grooten teen gebeten. Thuis gebracht zijnde, werd de wond met petroleum uitgebrand.

Mislukte Aanbesteding.
De aanbesteding voor het leveren van eenig meubilair ten behoeve der griffie van dan Raad van Justitie alhier, is mislukt, wijl geen inschrijvings biljetten waren ingekomen.